Praktische info

Hieronder vind u praktische informatie omtrent onze praktijk en werking

Raadplegingen

U kan een afspraak maken via de website of telefonisch. Maak één afspraak voor één persoon.
Voor meer personen maakt u meer afspraken. Indien u een dringend probleem hebt, meld dit duidelijk. Indien u een snelle afspraak wenst en er is geen plaats meer beschikbaar op de website, bel ons gerust even. Dan kunnen we samen kijken wat er nog mogelijk is.

Bellen voor een afspraak kan tussen 8u en 12u en tussen 15u en 18u.

Huisbezoeken

Wij doen een huisbezoek bij de mensen die zich om medische redenen niet kunnen verplaatsen. Indien u een huisbezoek wenst, probeer dit in de mate van het mogelijke voor 11u aan te vragen. Zo kunnen wij onze dag beter plannen.

Wachtdienst

Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8u en 18u. Heeft u buiten deze uren dringend een arts nodig, kan u altijd bellen naar mijn wachtpost. Dit geldt zowel ‘s nachts als tijdens het weekend.

 • Mijn-wachtpost Beringen:
  011 71 56 50
  Hospitaalstraat 27, Beringen

Attesten

Een attest mag wettelijk enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk. Uw huisarts mag dus geen telefonisch aangevraagde voorschriften en attesten afleveren.

Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Het invullen van medische attesten vraagt een medisch onderzoek. U moet zich hiervoor aanbieden op de raadpleging.

Het is nutteloos een attest te vragen dat niet strookt met de waarheid. Zowel de vrager als de verstrekker van een vals attest worden door de wet strafbaar gesteld.”  – Code van geneeskundige plichtenleer

 
Conventietarieven

Tarieven

Bij alle artsen gelden de tarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen, de zogenaamde conventie. Het grootste deel van dit bedrag wordt door uw ziekenfonds terugbetaald
wanneer de arts het ‘getuigschrift’ voor verstrekte hulp” elektronisch
overmaakt aan het ziekenfonds. Het stukje dat u zelf betaalt heet ‘remgeld’.

Hoeveel remgeld u betaalt hangt af van uw persoonlijke situatie en varieert tussen 1 en 4 euro voor een raadpleging.  

Na 18u geldt een verhoogd avondtarief; u betaalt dan een supplement dat
door het ziekenfonds volledig wordt terugbetaald indien u een GMD hebt.

Nuttige nummers

 • Wachtdienst apothekers:
  0900 10500
  Zoek een apotheek van wacht in uw buurt op apotheek.be

Conventie tarieven

 • Consultatie  – €28
 • Avondconsultatie – €32
 • Huisbezoek – €41

Tarieven exclusief eventuele technische prestaties.

U kan cash betalen of via de smartphone (QR)